Selasa, 06 Desember 2011

Undangan musranting 2011


gp-ansor.jpgGERAKAN PEMUDA ANSOR
RANTING KEDUNG BARUK
RUNGKUT SURABAYA
Jalan kedung baruk 114 rungkut surabaya, 031-77841300.
No        : 01/X/MRG/11                                                           Surabaya, 24 Oktober 2011
Hal       : Undangan penting

                                                                                                Kepada sahabat

                                                                                                  ...............................................
                                                                                                ditempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji patut kita persembahkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita hidayah-Nya berupa dinul islam. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga beliau.

Menindaklanjuti telah berakhirnya masa jabatan GP Ansor ranting Kedung Baruk, maka kami mengajak para sahabat ansor dan banser untuk menghadiri MUSRANTING 2011 yang insyaallah akan dilaksanakan pada:

Hari                 : Jum’at
Tanggal           : 28 Oktober 2011
Waktu              : 19.30 WIB
Tempat            : serambi masjid Baiul Mu’minin
Acara               : MUSRANTING 2011 dan LPJ Pengurus Lama

Demikian undangan ini kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan kehadiran sahabat pada acara yang sangat penting ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Ketua GP ANSOR                                                                                 Sekretaris
Ranting Kedung BarukBapak Marwan Hakam                                                                       Achmat Rosit
Mengetahui
Komandan SATKORPOKBapak Suradi
Tidak ada komentar:

Poskan Komentar